green grass field with trees

WYBRANE Z ANALIZY

Z analizy tej wybierać należy te ele­menty, które odpowiadają naszym potrzebom. Analiza taka pomagająca uzmysłowić sobie isto­tę sprzętu i działań, jest pierwszym etapem pro­jektowania domku na działce. Druga faza pracy będzie polegać na wybraniu najodpowiedniejszego miejsca dla naszej bu­dowli. Wymaga to oczywiście wyboru jednej spo­śród różnych możliwości tym bardziej, że lokali* zacja musi wynikać z ogólnego układu działki. Rozpatrzmy kilka wariantów rozplanowania dzia­łek i zastanówmy się, jakie czynniki decydowały o       wyborze poszczególnych lokalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *