Zbiorniki dużej pojemności zdołają zatrzymać tylko niewielką część wody spływającej do Bałtyku

Na szczęście trwa obecnie nie spotykane nigdy dotąd nasilenie budownictwa kompleksowych obiektów gospodarki wodnej, a zwłaszcza zbiorników retencyjnych. Już od 1971 roku oddawane są do użytku liczne zbiorniki. Oddano m.in. zbiornik w Głębinowie na Nysie Kłodzkiej o pojemności 111 min m3. Jego zadaniem jest poprawa zaopatrzenia Wrocławia w wodę. Zbiornik w Sulejowie na Pilicy zbudowany został w celu zaopatrzenia w wodę Łodzi. Spiętrzone wody jeziora Pakość zaopatrują w wodę przemysł i rolnictwo w rejonie Kujaw oraz poprawiły warunki żeglugowe na Noteci. Obecnie buduje się 9 dużych zbiorników wodnych, które w części zaspokajać będą także potrzeby rolnictwa: w Dobczycach na Rabie (pojemność 127 min ms, koniec budowy 1978 r.), w Słupie na Nysie Szalonej (pojemnóść 35 min m3, 1978 r.), w Czorsztynie na Dunajcu (241 min m3, 1981 r.), w Jeziorku na Warcie (1981 r.), w Besku na Wisłoku (16 min m3, 1977 r.), w Chańczy na Czarnej Staszowskiej (19 min m3, 1978 r.), w Mietkowie na Bystrzycy 70 min m3, 1979 r.), w Klimkówce na Ropie (37 min m8 1980 r.), w Dobromierzu na Strzegomce. Oprócz tych zbiorników powstaje również znaczna liczba zbiorników tzw. jednozadaniowych, przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb rolnictwa. Buduje się obecnie kilkadziesiąt takich małych zbiorników o pojemności 5—1 min m3.