pink and red rose field

Zbiorniki dużej pojemności zdołają zatrzymać tylko niewielką część wody spływającej do Bałtyku

Na szczęście trwa obecnie nie spotykane nigdy dotąd nasilenie budownictwa kompleksowych obiektów gospodarki wodnej, a zwłaszcza zbiorników retencyjnych. Już od 1971 roku oddawane są do użytku liczne zbiorniki. Oddano m.in. zbiornik w Głębinowie na Nysie Kłodzkiej o pojemności 111 min m3. Jego zadaniem jest poprawa zaopatrzenia Wrocławia w wodę. Zbiornik w Sulejowie na Pilicy zbudowany został w celu zaopatrzenia w wodę Łodzi. Spiętrzone wody jeziora Pakość zaopatrują w wodę przemysł i rolnictwo w rejonie Kujaw oraz poprawiły warunki żeglugowe na Noteci. Obecnie buduje się 9 dużych zbiorników wodnych, które w części zaspokajać będą także potrzeby rolnictwa: w Dobczycach na Rabie (pojemność 127 min ms, koniec budowy 1978 r.), w Słupie na Nysie Szalonej (pojemnóść 35 min m3, 1978 r.), w Czorsztynie na Dunajcu (241 min m3, 1981 r.), w Jeziorku na Warcie (1981 r.), w Besku na Wisłoku (16 min m3, 1977 r.), w Chańczy na Czarnej Staszowskiej (19 min m3, 1978 r.), w Mietkowie na Bystrzycy 70 min m3, 1979 r.), w Klimkówce na Ropie (37 min m8 1980 r.), w Dobromierzu na Strzegomce. Oprócz tych zbiorników powstaje również znaczna liczba zbiorników tzw. jednozadaniowych, przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb rolnictwa. Buduje się obecnie kilkadziesiąt takich małych zbiorników o pojemności 5—1 min m3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *