CAŁA KONSTRUKCJA

Cała konstrukcja opiera się na czterech potęż­nych palach (14X14 cm), wkopanych w ziemię na głębokość 120 cm I obłożonych tam kamie­niami zalanymi zaprawą cementową. Cztery wy­stające słupy na wysokości 2 m wiążemy podwa­liną (8X14 cm) za pomocą złączy ciesielskich. Na podwalinie oprze się nie tylko szkieletowa konstrukcja ścian, ale i belki będące konstrukcją podłogi. Następne, wieńczące już wiązanie słu­pów odbędzie się za pomocą oczepu (8X14 cm) na wysokości 1,80 od górnej krawędzi podwali­ny. Na oczepie (belce wieńczącej) oparte zosta­ną krokwie dachu namiotowego krytego słomą. Długość pali głównych, jak wynika z prostego rachunku, powinna wynieść około 5 m (razem z częścią wkopaną w ziemię). Wspornikowe wy­sunięcie dwóch podwalin na jedną stronę dom­ku pozwoli na konstrukcję balkonu, z którego opuszczone są schodki. W ten sposób część rekreacyjna domku została zawieszona ponad działką i rzeczywiście nie zajmie wcale miejsca, które przeznaczamy na część gospodarczą, ma­gazyn narzędzi czy podręczny warsztat, w ob­rębie czterech „nóg” domku. Dobrze będzie za­kryć całe to zaplecze pnączami, prowadząc je nawet wyżej, aż do samej strzechy.