selective focus photo of plant spouts

CZARNE PRZEKROJE

Widoczne na planie czarne przekroje tych boków (5X35 cm) świadczą o ich pełnej odpowiedzial­ności konstrukcyjnej. Belki dachowe umieszczo­ne zostały na swoich podporach bardzo prze­myślnie: bliższa belka wyżej, a dalsza niżej. Uzy­skana w ten sposób różnica poziomów jest nie­zbędna do uzyskania spadku połaci dachowej. Lekkie poprzeczne krokiew/ki, oparte na belkach, tworzą podstawę, na której będzie opierać się pokrycie dachowe. Tym razem zastosujemy eter­nit – lekki, solidny, przy tym prosty w montażu, nie wymagający zbyt dużych spadków. Można też położyć papę (dwie warstwy klejone lepikiem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *