Jeśli jest to niemożliwe, a chcemy mieć hoję kwitnącą, wybierzmy do uprawy H. bella

Może ona w okresie jesieni i zimy przebywać w ciepłym pokoju i kwitnie co roku. Późną jesienią i zimą, a więc w okresie spoczynku H. carnosa wymaga temperatury 10—14°C i stanowiska jasnego, a H. bella temperatury 15—20°C i może przebywać w półcieniu. Należy wtedy podlewać umiarkowanie i nie nawozić. Po przejściu okresu spoczynku, zwykle co 2—3 lata, na początku marca rośliny przesadzamy do ziemi inspektowo-darniowej z domieszką piasku lub perlitu (konieczne jest utrzymywanie bardzo luźnej, porowatej struktury ziemi). Możemy wtedy usuwać cienkie zimowe pędy, ale nie wycinać ubiegłorocznych pędów kwitnących. W czasie wzrostu roślin utrzymujemy temperaturę 18—22°C, obficie podlewamy, zraszamy, lekko cieniujemy i nawozimy. W celu rozkrzewienia należy przyciąć pędy jeszcze we wczesnej fazie wzrostu. Hoję rozmnaża się głównie przez sadzonkowanie pociętych na odcinki pędów. Sadzonka powinna mieć 1 parę liści. Umieszcza się ją w bardzo luźnym podłożu składającym się z torfu, piasku i perlitu w równych częściach. Przy temperaturze podłoża 20—25°C sadzonki ukorzeniają się po 2—3 tygodniach. Najlepszą porą sadzonkowania jest okres od połowy lutego do końca marca. Hoję możemy również rozmnażać przez odkłady.