red and white flower garden

MAŁY DOMEK NA DZIAŁCE

Domek jest najpełniejszą, najwyższą formą działkowej architektury. Przy racjonalnym rozwią­zaniu powinien zapewnić nam wszelkie wygody zarówno podczas pracy na działce, jak i w cza­sie wypoczynku. Nim jednak cokolwiek powiemy o różnych formach domków, o konstrukcjach czy 0   sposobach budowania – najpierw spróbujmy ustalić ściśle jego program użytkowy. Sprawa nie jest bowiem prosta ani jednoznaczno. Spre­cyzujmy więc, czym być powinien taki domek 1   jakie ma spełniać zadania. Zacznijmy od oczywistego stwierdzenia, które określa domek jako bazę naszej działalności ogrodniczej. W domku będziemy składać narzę­dzia (szafa-skrzynia), będzie on magazynem pło­dów (przewiewne półki, ewentualnie piwnica), 158 nawozów mineralnych (zamknięte pojemniki).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *