POWIERZCHNIA UPRAWNA DZIAŁKI

Teza brzmi: jak wybudować domek, który nie zajmie nam ani metra po­wierzchni uprawnej działki. Nieprawdopodobne, a jednak możliwe. Pierwsze z tych rozwiązań mo­żna by skrótowo nazwać willą-ziemianką .  Pewnie złośliwcy i zazdrośnicy będą nazy- wajć ją willą-piwnicą. Zaczynamy jednak nie zważając na złośliwości. Dobrze jest, jeśli budo­wa „zaczepić” się może o uskok terenu, ale mo­żna ją zrealizować na płaskim terenie, jedynie w oparciu o różnicę poziomów, którą uzyskamy wykorzystując ziemię wybraną z przyszłego wnę­trza domku. Teren operacyjny powinien być su­chy, najlepiej piaszczysty, o niskim poziomie wód gruntowych. Wnętrze o minimalnej wysokości jest częściowo zagłębione w ziemi, ma jednak dzięki pochyłości dachu spore, przeszklone podniesie­nie ponad poziomem gruntu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *