yellow and pink flowers on garden

KĄCIK WYPOCZYNKOWY

Przy źródle można jednak stworzyć na przykład kącik wypoczynkowy, który wymaga pewnego odosobnienia. W oma­wianym wypadku, koło fontanny, na rozpełzłych formach kamiennych rozłożył się kącik wypoczyn­kowy. Należy się spodziewać, że sąsiedzi za mie­dzą również nie próżnują. Nie zdziwimy się, gdy zaglądając na drugą stronę muru zoba­czymy szeroko rozbudowany zespół biesiadny. W tym jednak rzecz, że nie zaglądamy, a mur zabezpiecza i nas, i ich przed stałym kontak­tem.Czy oznacza to, że powinniśmy dążyć do zupeł­nej izolacji od otoczenia? Chodzi tu o coś zupeł­nie innego. Wzajemne spotkania I odwiedziny są nad wyraz pożądane. Powinny jednak być re­zultatem wyboru, a nie konieczności, która na dłuższą metę staje się krępująca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *